Гаранционни условия Сенници

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ СЕННИЦИ

Гаранция на Плат8
  1. Гаранцията е валидна в продължение на 8 години и започва от датата на покупката.
  2. Гаранцията покрива само загубата на цвят и устойчивост на тъканта при нормално излагане на слънце, соленост и общи атмосферни фактори.
  3. Гаранцията покрива само плат Tempotest®. Всякакви допълнителни разходи за производство и монтаж на продукта, не се покриват от гаранцията.
  4. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна експлоатация, механично въздействие или умишлени повреди.
  5. Платът Tempotest® е компонент от завършен продукт. Гаранцията трябва да бъде изисквана от търговеца на дребно или монтажника, от които са закупени готовите продукти.
  6. Отговорността на PARÀ изрично се ограничава до тази гаранция. PARÀ си запазва правото да проверява предназначението на плата при предявяване на гаранция и да иска доказателство за покупката.
  7. В случай на доказан дефект на плата в рамките на гаранционния срок, PARÀ ще достави еквивалент на плата до 100% от стойността му до четири години от покупката. През 5-та и 6-та години, PARÀ ще достави плат с 50% отстъпка. По време на 7-та и 8-ма години, PARÀ ще доставят плата с 30% отстъпка.
  8. PARÀ не е отговорна за никакви съпътстващи разходи по подмяна на плата.