Професионализъм изграждан във времето. 

Част от Екипа

Завършен екип от професионалисти като общия трудов стаж в сферата на нашия бизнес е над 60 години.

Може да разчитане на нас за изготвяне на цялостен проект и реализацията му. Експертния ни екип ще ви позволи да намерите най-доброто решение за Вас и Вашите идей!

Office Manager Marina Popova

Марина Попова

Designer Office Manager 

Technician manager Mladen Mladenov

Младен Младенов

Project Lead & Technician manager

 

Ирена Найденова

Ирена Найденова

Designer Office Manager 

Leader Installer Emil Kostadinov

 Емил Костадинов

Design Leader Installer

Technician manager Aleksi Dimitrov

Алекси Димитров

Project Lead & Technician manager

Installer Nikolay Galabov

Николай Гълабов

Finishing Installer