Препоръка от pergoli.net: Перголите e важно да се инсталират в съответствие с
продуктовите предписания, което от своя страна определя безотказната работа
на продукта. За целта, моля следвайте посочените инструкции за употреба и
поддръжка, както следва:

• Непрекъснатата употреба на  двигателя трябва да се избягва, поради възможността от прегряване. В случай на прегряване на двигателя, специфичната двигателна системата ще влезе в „режим на безопасност“ за
30 минути, и така ще се избегнат възможни щети. Важно за подвижни Перголи

Препоръчва се в ситуация на „режим на безопасност“, следващото използване на мотора да
се осъществи след 60 минути.
• По време на валежи, перголата трябва да са затворени (позиция 0o)
• В случай на употреба веднага след дъждовен период, потребителят трябва да отвори перголата, като изчака водата да се отича в улука.
• В случаите на гръмотевични бури с явления на електричество е препоръчително перголата да е електрически изолирана, чрез изключване
на основният захранващ ключ, за защита на електрическите вериги на перголата.
• В случай на много силен снеговалеж, перголата трябва да бъдат настроени на позиция затворена, до края на екстремното време.
• Дистанционното управление не трябва да се излага на външни условия: на слънце, дъжд, сняг или прах. Дистанционното управление трябва да бъде поставено на закрито или в защитени от атмосферни условия зони.
• По време на дълги периоди на отсъствие, в които перголата е напълно неактивна, се препоръчва да бъде електрически изолирана, чрез превключване
на основното захранване на “OFF”.
• Електрическата верига на перголата не трябва да бъде свързана по никакъв начин с други електрически вериги или да се използва за електрическо захранване на други уреди.

Вземи индивидуална оферта за твоя проект