fbpx
остъкляване на подвижна пергола с безпрофилно плъзгане

Разрешението за осъществяване на остъкляване на балкон, тераса или лоджия може да зависи от конкретните правила и регулации на местната общност, градската уредба или другите съответни законодателни разпоредби. В някои случаи може да бъде необходимо да получите разрешение или съгласие от съответните местни органи, преди да осъществите остъкляването на вашата тераса, балкон или лоджия.

Преди да започнете работа по осъществяване на остъкляване, е добре да проверите местните правила и законодателство, за да се уверите, че следвате всички изисквания и процедури. Обикновено местните органи ще имат определени процедури и форми, които трябва да попълните и подадете, за да получите необходимото разрешение.

В някои случаи може да има изисквания за съответствие с конкретни стандарти за строителство или материали за остъкляване. Това може да включва стандарти за устойчивост на стъклото, както и за съпротива на силни ветрове, снегове или други неблагоприятни метеорологични условия.

Един друг важен фактор, който може да влияе на необходимостта от разрешение за остъкляване, е сградният кодекс или план на застройката на местно ниво. Тези правила могат да определят размера, формата и типа на остъкляването, което е допустимо за определена област.

В общи линии, ако планирате да осъществите остъкляване на балкон, тераса или лоджия, е добре да проверите с местните органи за изискванията за получаване на разрешение и да следвате всички изисквания, които са определени в местните закони и правила за строителство.

Балкон, Тераса, Лоджия

Статията ще ви помогне да разберете разликата между балкон, тераса и лоджия, както и да отговорите на следните въпроси: Кои от тях е възможно да се използват като самостоятелен строителен елемент и нужно ли да бъде изкарано разрешение за строеж за остъкляване?

Какви са формалните изисквания за всеки един от тях?

Каква е разликата между балкон, тераса и лоджия?

  • Какво представлява балконът?

Законът определя балкона като открита използваема площ на конзолна конструкция, която се издава пред фасадата на сградата. Това означава, че балконът е изграден пред фасадата на сградата и не е заобиколен от стени. Той е ограден от три страни с парапети. По този начин цялата тежест на балкона се поема от сградата, а не от фасадата.

  • Терасите са открити площи за ползване, разположени върху помещения, колони или върху земята. През последните години в строителството на сгради стана популярно оформянето на тераси към приземните етажи директно върху земята. А за горните етажи терасите се оформят чрез стъпаловидното разположение на сградите.

Законът изисква разрешение за строеж за тераси, но не и за балкони и лоджии. Тоест законът е предвидил, че балконите и лоджиите могат да бъдат остъклявани, без да е необходимо съгласуване с общинската администрация.

 

За Остъляване на терасите обаче е необходимо да се получи разрешение за строеж. Тъй като терасите са изградени върху колони или друг обект, остъкляването им би оказало влияние върху цялостната конструкция и стабилност на сградата.

Ако остъклявате без разрешение за строеж, съответната общинска администрация може да извърши проверка и да издаде заповед за спиране на строежа, а в случай на вече извършено остъкляване – заповед за премахване на незаконния строеж. Законът предвижда, че строеж, за който се изисква разрешение, но който е изграден без такова разрешение, е незаконен и като такъв подлежи на премахване.

Разликата между балкон, лоджия и тераса се състои в начина, по който те са оградени.

Балконът е отворено пространство само с една стена, което може да бъде остъклено, без да се изисква съгласуване с общинската администрация.

  • Лоджията е отворено пространство с две стени, което може да бъде остъклено, без да се изисква съгласуване с общинската администрация.

Терасата е открито пространство с три стени, за което се изисква разрешение за строеж.

Когато става въпрос за остъкляване, има някои ограничения, с които трябва да сте наясно.

Ако сте закупили имота през последните години, проверете дали остъкляването не е в нарушение на договора с инвеститора, от когото сте закупили имота. Възможно е да има ограничения за промени по сградата, които засягат фасадата. Най-често инвеститорът предвижда тези клаузи, за да не се нарушава естетиката на самата сграда.

Забрана за остъкляване, наложена от трета страна.

Ако например искате да монтирате нови прозорци или врати, но съседът ви не желае те да бъдат монтирани в близост до неговата къща, това може да ви попречи да ги монтирате изобщо или да ги монтирате без разрешение от него или от някой друг, който ще даде разрешение (например: ако между вашата и неговата къща има ограда). В такива случаи, ако между съседите няма споразумение за собственост върху земята (то не съществува), тогава всяко лице има равни права и задължения: всеки може да избере дали иска да даде или да не даде разрешение за монтиране на нови прозорци или врати в собствената си къща.“ Хоумпласт Инженеринг не носи отговорност за взето от вас решение относно наличие или липса на разрешение за строеш от общинската администрация.

Перголи до ключ

Вземи индивидуална оферта за твоя проект