fbpx

Основни понятия: балкон, лоджия и тераса.

Балконът представлява открита площ, която е част от конзолна конструкция, разположена извън фасадата на сградата (външна стена, която е в контакт със земята).
Лоджията е аналогична на балкона по отношение на използваемостта и е открита от външната страна, но е интегрирана в обема на самата сграда.
Терасата се определя като открита площ, която може да се намира върху други помещения, колони или директно върху земята.
За да продължим, нека отворим Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в който в Чл. 6, ал. 1, т. 5, се посочва, че собствениците не трябва да провеждат ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него, ако тези дейности могат да влошат проектните характеристики на използваните строителни материали, да променят помещения, които са предназначени за общо ползване, да нарушават архитектурния вид, носимостта и устойчивостта на конструкцията, пожарната безопасност или безопасното използване на сградата.

Процедура

За остъкляване на балкон, лоджия или тераса, е необходимо да се вземе решение от общото събрание с обикновено мнозинство (51% от идеалните части), което одобрява тази инициатива.

Съгласно Чл. 151, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията, не е задължително да се получава разрешение за строеж за остъкляване на балкони и лоджии.

Въпреки това, остъкляването на тераси изисква подготовка на проектна документация и получаване на разрешение за строеж от съответната районна администрация.

Вземи индивидуална оферта за твоя проект